Rekuperatory

Jednym z najważniejszych elementów poprawiających wydajność energetyczną budynku jest wykonanie budynku jako szczelnego oraz zastosowanie systemu odzysku ciepła z powietrza wentylowanego. Poprawa energooszczędności budynku poprzez zwiększenie jego szczelności powoduje niemal całkowite zahamowanie działania "naturalnej" wentylacji grawitacyjnej. W efekcie przy prawidłowo zamontowanej nowoczesnej stolarce otrzymujemy pomieszczenia niemal hermetyczne, całkowicie pozbawione wentylacji.

Nadmiar wilgoci wywołuje zjawisko wykraplania się jej na ścianach, czego skutkiem jest rozwój grzybów i pleśni, niekorzystnych dla zdrowia i destrukcyjnie wpływających na konstrukcję budynku. W budynkach pasywnych jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylacji mechanicznej do wymuszonej wymiany powietrza.

W związku z ogromnym postępem w obniżaniu strat ciepła przez przegrody budynku, procentowy udział zapotrzebowania energii na wentylację przekracza niekiedy nawet 50%! Dlatego zastosować należy urządzenia do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, czyli takie, które umożliwiają ogrzewanie powietrza świeżego ciepłem usuwanym z budynku wraz ze zużytym powietrzem wywiewnym bez mieszania się z nim

Zaletą mechanicznej wentylacji z systemem odzysku ciepła jest ponadto możliwość zastosowania w ramach jednego systemu:

  • oczyszczenia powietrza nawiewanego z pyłków (ważne dla alergików) poprzez zastosowanie filtra na powietrzu nawiewanym
  • ogrzewania powietrza nawiewanego, (możliwość rezygnacji z ogrzewania tradycyjnego)
  • klimatyzacji


W budynkach pasywnych należy stosować rekuperatory o wysokiej sprawności: min.75% (czyli 75% ciepła w powietrzu wywiewanym zostaje)