Przebieg procesu projektowego:

  • przedstawienie przez inwestora założeń projektowych
  • dokumenty niezbędne do wykonania projektu
  • wykonanie koncepcji (2 - 3 różne wersje) w formie wizualizacji komputerowej, rzuty w formie płaskiej
  • dopracowanie szczegółów koncepcji
  • po zatwierdzeniu przez inwestora koncepcji - wykonanie projektu budowlanego wraz z adaptacją projektu do terenu
  • projekty przyłączy, zjazdu, ew. oczyszczalni ścieków (cena nie obejmuje tego etapu)
  • załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę (alternatywnie, po wypisaniu przez inwestora odpowiedniego upoważnienia)