Budynki niskoenergetyczne i pasywne

Co to dom pasywny a co niskoenergetyczny?

Dom pasywny jest budynkiem o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 15 kWh/(m2•rok), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (...)
Więcej...


Kryteria jakie musi spełniać dom pasywny

  • zapotrzebowanie na energię, niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego poniżej 15 kWh/(m2•rok)
  • współczynnik przenikania ciepła U dla przegród zewnętrznych (...)

Więcej...


Zalecenia dla domu pasywnego

  • Odpowiednie usytuowanie budynku w stosunku do stron świata. Budynek powinien być zorientowany oknami w kierunku południowym oraz możliwie jak najmniejszymi oknami w kierunku (...)

Więcej...


Elementy domu pasywnego

  • Ściana pasywna - wersja drewniana
  • Ściana pasywna - wersja murowana
  • ...

Więcej...


Zagadnienia ekonomiczne

Jak pokazuje praktyka, koszty inwestycyjne budynku pasywnego są wyższe niż budowa takiego samego obiektu o standardowych parametrach . W Polsce, z uwagi na niewielką ilość wniesionych dotychczas obiektów pasywnych, nie ma jeszcze (...)
Więcej...