BUDYNKI ENERGOOSZCZĘDNE (NF40)

Budynki niskoenergetyczne to budynki charakteryzujące się niskim rocznym zużyciem energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku. Dla budynków niskoenergetycznych średni roczny wskaźnik zużycia energii wynosi:

EUco < 40kWh/(m2*rok)

Tak dobre parametry cieplne budynku uzyskane są za pomocą następujących rozwiązań technicznych:

  • bardzo dobra izolacja wszystkich przegród zewnętrznych. Izolacja termiczna od gruntu – 25 cm styropianu, izolacja ścian zewnętrznych 30 cm styropianu i wełny mineralnej, izolacja dachu 30-40 cm wełny mineralnej
  • ciepłe okna o współczynniku U < 1,0 W/(m2*K)
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ( rekuperacją ) o sprawności > 80%
  • zapewnienie szczelności budynku, zabezpieczające budynek przed wychładzaniem przez „wywiewnie ciepła” zwłaszcza wietrzne dni
  • eliminacja mostków termicznych

Wszystkie projekty domów energooszczędnych zamieszczonych na naszej stronie spełniają wymóg niskoenergetyczności NF40 (EUco < 40 kWh/( m2*rok) co umożliwia staranie się o dotację w wysokości 30 000 zł z F.O.Ś.i G.W.

Wszystkie projekty mogą być zmieniane (odbicie lustrzane, zmiana technologii i materiałów, zmiana wielkości i rozmieszczenia stolarki i inne zmiany. Możemy też doprojektować piwnice. W ramach usług projektowych możemy wykonać projekt zagospodarowania działki, także projekty przyłączy (sieci zewn.), zjazdu na działkę a także przystosowanie budynku do szkód górniczych. Wszystkie te projekty są płatne oddzielnie, poza kosztem projektu gotowego.

Możemy także wykonać projekt indywidualny budynku niskoenergetycznego dostosowanego do potrzeb inwestora, wymogów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowań terenowych wynikających z układu działki, stron świata i ukształtowania terenu. Koszt projektu indywidualnego 30 zł / m2 powierzchni netto. Projekt obejmuje część – architektoniczno-konstrukcyjną, instalacyjną oraz projekt zagospodarowania działki. Projekt taki nie wymaga, więc już adaptacji w terenie (jak przy projektach gotowych).

Koszt budowy budynku w stanie deweloperskim podane są w aktualnym cenniku. Zakres „stanu deweloperskiego” określony jest w „Specyfikacji technicznej” podanej poniżej. Możemy wykonać budynek także w wersji pod klucz. Koszt prac wykończeniowych zostanie podany w ofercie po ustaleniu z inwestorem standardu wykończenia.

Budynki mogą być wykonane w technologii szkieletowej – kanadyjskiej lub murowanej: z pustaków Porotherm lub betonu komórkowego. Koszt budynku w wersji murowanej jest wyższy niż w szkieletowej i podany będzie indywidualnie inwestorowi.