BUDYNKI PASYWNE (NF15)

Budynki pasywne to budynki charakteryzujące się bardzo niskim rocznym zużyciem energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku. Dla budynków pasywnych średni roczny wskaźnik zużycia energii wynosi:

EUco < 15kWh/(m2*rok)

Tak dobre parametry cieplne budynku uzyskane są za pomocą następujących technicznych:

 • bardzo dobra izolacja wszystkich przegród zewnętrznych. Izolacja termiczna od gruntu – 30-40 cm styropianu, izolacja ścian zewnętrznych 35 cm styropianu i wełny mineralnej, izolacja dachu 35 cm styropianu i wełny mineralnej
 • okna 3 – szybowe ( tzw.pasywne) o współczynniku U < 0,8 W/(m2*K)
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła ( rekuperacją ) o sprawności > 90%
 • zapewnienie szczelności budynku, zabezpieczające budynek przed wychładzaniem przez „wywiewnie ciepła” zwłaszcza we wietrzne dni
 • gruntowy wymiennik ciepła podnoszący temperaturę powietrza nawiewanego zimą , oraz obniżający temperaturę latem
 • eliminacja mostków termicznych

Wszystkie poniższe projekty pasywne spełniają wymóg pasywności (EUco < 15 kWh/( m2*rok) co umożliwiać będzie staranie się o dotację w wysokości 50.000 zł z F.O.Ś.i G.W.

Wszystkie projekty wykonane przez nasze biuro mogą być zmieniane (odbicie lustrzane, zmiana materiałów, wielkości i rozmieszczenia stolarki i inne zmiany. Możemy też doprojektować piwnice. W ramach usług projektowych możemy wykonać projekt zagospodarowania działki, także projekty przyłączy (sieci zewn.), zjazdu na działkę a także przystosowanie budynku do szkód górniczych. Wszystkie te projekty są płatne oddzielnie, poza kosztem projektu gotowego

Koszt budowy budynku w stanie deweloperskim podane są w aktualnym cenniku. Zakres „stanu deweloperskiego” określony jest w „Specyfikacji technicznej”

Dlaczego warto budować budynki energooszczędne?

 1. ograniczenie kosztów eksploatacji budynku
 2. podniesienie komfortu mieszkania (świeże powietrze, właściwa wilgotność, temperatura czystość wewnątrz lokalu, komfort akustyczny)
 3. minimalizacja niekorzystnego oddziaływania budynków na środowisko naturalne
 4. przeciwdziałanie zmianom klimatu
 5. zobowiązania międzynarodowe, których Polska zobligowała się przestrzegać

Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła, zatem dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²rok) co odpowiada spaleniu

 • 1,5 l oleju opałowego
 • bądź 1,7 m³ gazu ziemnego
 • czy też 2,3 kg węgla

a całkowite zużycie energii pierwotnej EP = 120 kWh/(m²rok) Parametry termiczne budynku konieczne do uzyskania efektu pasywnego

 • Ściany zewnętrzne – U = ≤ 0,10 W/m2*K
 • podłoga na gruncie – U ≤ 0,10 W/m2*K
 • dach – U = 0,10 W/m2*K
 • stolarka okienna:
  • szklenie – U ≤ 0,60 W/m2*K
  • ramy – U≤0,80 W/m2*K
 • drzwi zewnętrzne ( wejściowe- wytrzymałe ) – U≤0,80 W/m2*K
 • zastosowane w budynku rozwiązania detali konstrukcyjnych powinny być wolne od mostków cieplnych – Ψe ≤ 0,01 W/m*K
 • Szczelność budynku przy n50 < 0,6